Täckningskarta

Chilimobil går i Tres nät

Täckningskarta

Låt oss prata om täckning

När det gäller information om täckning så är den endast vägledande och det går aldrig att garantera täckning på enskilda platser. Din täckning och hastighet för mobila tjänster kan variera beroende på en mängd olika saker, såsom geografiska förhållanden, nätutbyggnad, hårdvarans kapacitet, tjänst som används samt belastning av nät.  Vårt mobilnät för röstsamtal täcker 98,9% av Sveriges befolkning.

 

Vår täckningskarta

Så här tyder du vår täckningskarta. Den visar var man normalt har goda möjligheter att ringa och surfa. Den täckning som du faktiskt får kan ändå variera från den som visas på kartan, det kan bero på hur många som ringer eller surfar samtidigt inom ett och samma område. Möjligheten att ringa eller surfa inomhus påverkar av vilken typ av väggar, fönster och dörrar byggnaden har samt var i byggnaden du befinner dig. Med andra ord så är täckningskartor är endast vägledande och ger dig ett hum om dina förutsättningar.

Din mobil, surfplatta eller router har en betydelse

Vilken mobiltelefon, surfplatta, modem eller router du använder har betydelse för hur du upplever täckning och hastighet.

Det kan gå att förbättra möjligheterna att ringa och surfa genom att använda hörlurar med sladd till din mobil eller en extern antenn till din mobilrouter. Om mobilen ligger fritt istället för att hållas i handen eller ligger i en ficka eller en väska kan möjligheterna förbättras ytterligare. Oavsett så finns det flera saker som påverkar din täckning.

Hur olika mobiltelefoners egenskaper påverkar täckningen och hur du kan förbättra dina möjligheter att ringa och surfa kan du läsa mer om på PTS hemsida

Bastäckning

Här finns möjlighet att ringa, skicka meddelanden och surfa utomhus förutsatt att inte mottagningen dämpas av att telefonen till exempel ligger i en ficka eller i en väska. Med andra ord här måste du kanske anpassa dig för att fungera så som du har tänkt dig.

God täckning

Här finns goda möjligheter att kunna ringa och surfa utomhus. Det kan även gå att ringa och surfa inomhus, särskilt om du står nära ett fönster och inte försämrar mottagningen genom att ha telefonen till exempel i handen, fickan eller väskan. Nu så har du en god täckning.

Mycket god täckning

Här kan du sannolikt ringa och surfa både utomhus och inomhus. Inomhustäckningen påverkas dock av vilken typ av väggar, fönster och dörrar byggnaden har samt var i byggnaden du befinner dig. Här har du en riktigt bra täckning!

Normalhastighet

Normalhastigheten anges med ett intervall och avser ett genomsnitt för hela mobilnätet och speglar därför inte nödvändigtvis den enskilda användarens upplevelse. Normalhastigheten utgör således ingen garanti för vad den enskilda användaren faktiskt får vid varje tillfälle, utan är en uppskattning av vad användaren normalt kan förvänta sig. Hastighet kan även uppfattas olika beroende på kapacitet.

Hastigheten kan variera beroende på en mängd olika saker såsom geografiska förhållanden, om du befinner dig inomhus eller utomhus, hur många som samtidigt ringer eller surfar inom samma område och vilken mobiltelefon, surfplatta, modem eller router du använder.

Om du har ett abonnemang med begränsad datavolym och förbrukat denna volym så uppnås en lägre hastighet. Om du har ett abonnemang med begränsad hastighet så är det inte möjligt att uppnå en högre hastighet.

Normalhastighet 3G:  6 – 20 Mbit/s
Normalhastighet 4G:  10 – 100 Mbit/s
Normalhastighet 5G:  200 – 600 Mbit/s