Vem vinner Finnkampen?

Sverige har alltid varit en ledande nation inom utveckling av mobiltelefoni både ur ett tekniskt- och affärsmässigt perspektiv ända sedan starten på 50-60 talet. De senaste 10 åren har dock utvecklingen stannat av och andra länder har sprungit om oss. Vi som startat och driver Chilimobil ser inte detta som en bra utveckling, vare sig för våra kunder eller för landet Sverige och det är något som vi brinner för – att bidra och förändra.


Mobil dataanvändning

Ett tydligt exempel på detta är kundernas användning av mobildata där Sverige gått från att vara drivande och bland de absolut första i världen med både 3G och 4G till att idag ha tappat den positionen. 2008 var vi ett av de första länderna i världen att lansera iPhone vilket gjorde att dataanvändningen gick från att vara något för en liten målgrupp till något som blev en möjlighet för alla.

Fler och fler tjänster utvecklades för att användas mobilt, t.ex Spotify, olika TV-tjänster (detta var innan dagens självklara streamingtjänster fanns) samt mejl-lösningar för företagen. Detta var början på helt nya sätt att både arbeta och leva, vilket bidrog till att användningen av data drog iväg. Operatörerna arbetade också på den tiden aktivt med att ”lära” folket hur man ska surfa och hur du kunde använda dig av videosamtal.

I takt med att användningen ökade, så ökade också den ingående mängden data i mobilabonnemangen från operatörerna för att matcha kundernas behov. Denna utveckling gjorde att Sverige 2012/2013 låg i världstoppen av användning av mobildata per kund. Vi var helt enkelt bäst i världen på att surfa med våra mobiler.

Begränsningar av mängden data

Sedan dess har utvecklingen stannat av i Sverige och övriga Norden med ett undantag – Finland. I Sverige har snittförbrukningen gått från ca 2 GB till runt 8 GB mellan åren 2013-2019, alltså en ökning med 4 ggr vilket kan anses vara mycket. Samtidigt har Finland gått från samma nivå till ca 20 GB, det vill säga en tillväxt motsvarande 10 ggr! Varför har detta hänt och vad är det som utmärker Finland och alla de andra länder som har en mycket högre tillväxt av användningen? Det finns framförallt två saker som är gemensamt för dessa länder:

  • Dålig tillgång till fasta nätalternativ som t ex fiber
  • Hög andel och tillgång till prismodell som ger kunderna obegränsad mängd data

Av dessa två saker är det i vissa fall en kombination av båda, men alternativet med obegränsad data är alltid aktuellt. Om du inte känner dig begränsad, så vågar du använda mer. Svårare än så är det inte.

Detta är något som de stora svenska operatörerna i början av tillväxtresan också använde sig av för att locka till sig kunder och därmed säkra en stor kundstock. Utmaningen utifrån operatörernas sätt att tänka var att när de väl fått in kunderna i en sådan prismodell fanns det väldigt liten chans till tillväxt.

Detta gjorde att de stora operatörerna tog bort dessa alternativ under väldigt lång tid från marknaden och snarare jobbade med krångliga affärsmodeller kring sampaketeringar av olika slag för att minska fokus på denna fråga.

Vi kommer komma tillbaka med fler artiklar kring den oligopolsituation den svenska mobilmarknaden befinner sig i. Men med ovanstående faktum, och den väldigt begränsade konkurrensen de fyra stora operatörerna har, så har detta varit en stor anledning till att kunderna hittat olika sätt att begränsa användningen av mobildata. T.ex. genom att aktivt säga åt barnen att stänga av favorittjänsterna när de ska åka iväg från hemmet eller liknande då det saknats attraktiva alternativ som möjliggör fritt användande av mobil data.


Vägen framåt för att komma i kapp och ta finnarna på upploppet!

Trenden fortsätter att vi i Sverige inte har lika stark tillväxt som andra länder. Finland drar ifrån ännu mer trots sin redan stora förbrukning av data.

Vi är övertygade om, att känslan av att inte vara begränsad från operatörernas prismodeller, är nyckeln. Det var det som gjorde att Chilimobil i Norge var först att lansera fri data på deras marknad. Även om det finns några erbjudanden i Sverige ser vi att de stora operatörerna är väldigt försiktiga och rädda för att inte ha full kontroll över utvecklingen. Det gör att deras kunder fortfarande känner den negativa begränsningen att inte ha fri datamängd.

Trots rubriksättningen på denna artikeln så är ju inte kampen mot Finland det viktiga utan det är just det att ni kunder inte ska behöva känna er begränsade utan ni ska kunna använda de tjänster och produkter ni vill oavsett vart ni befinner er. Därför tror vi på prismodellen med fri data som kommer få effekten att användningen ökar som i sin tur kommer öka efterfrågan på ännu fler mobila tjänster som ökar effektiviteten för företag och livskvaliteten för individen. Detta bidrar i sin tur till en positiv utveckling av Sverige och Sveriges ekonomi vilket behövs extra mycket i dessa oroliga tider.

Relaterade artiklar

Vem vinner Finnkampen?

Sverige har alltid varit en ledande nation inom utveckling av mobiltelefoni både ur ett tekniskt- och affärsmässigt perspektiv…